ΕΑΠ ή ΑΠΚΥ; Σύγκριση ανοικτών πανεπιστήμιων

ΕΑΠ ή ΑΠΚΥ;

Τα ανοικτά πανεπιστήμια παίζουν ένα μοναδικό ρόλο στη κοινωνία καθώς κάνουν δυνατή και προσιτή την ανώτατη εκπαίδευση σε όλους και ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν θέσει άλλες προτεραιότητες στη καθημερινότητα τους. Εργαζόμενοι, γονείς και άτομα μεγάλης ηλικίας, έχουν πλέον τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο χωρίς να αμελήσουν τις υποχρεώσεις τους. Και αυτό γιατί τα μαθήματα γίνονται εξ’ αποστάσεως έτσι ώστε να μπορεί το κάθε άτομο αφενός να παρακολουθεί τα μαθήματα από όπου βρίσκεται χωρίς να δεσμεύεται με τη φυσική παρουσία του στις τάξεις του πανεπιστημίου και αφετέρου να καθορίζει τη διαδικασία μελέτης του ανάλογα με το προσωπικό του πρόγραμμα. Ο κύριος στόχος των ανοικτών πανεπιστημίων είναι η προσφορά ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις δεξιότητές του ή σε όποιον επιθυμεί να κάνει στροφή στη μέχρι τώρα καριέρα του μετεκπαιδευόμενος σε καινούριο αντικείμενο.

Εξ αποστάσεως πτυχίο

Το πρώτο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο που έδωσε στους μαθητές του τη δυνατότητα εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ηνωμένου Βασιλείου (Open University UK) το οποίο ιδρύθηκε το 1970 και άνοιξε το δρόμο προς την ανάπτυξη της εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αναφορικά επισημαίνουμε πως η φιλοσοφία της iziPen ξεκίνησε από μια ομάδα φοιτητών που συμμετείχαν και γνωρίστηκαν σε ένα από τα πιο διαδεδομένα ανοικτά πανεπιστήμια της Αγγλίας. Σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στην Κύπρο το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Οι προϋποθέσεις εγγραφής και για τα δύο πανεπιστήμια είναι το απολυτήριο λυκείου ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα προπτυχιακά προγράμματα, το πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα και το μεταπτυχιακό για τα διδακτορικά προγράμματα. Ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος που τους ενδιαφέρει καθώς οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να διαφέρουν για ορισμένα προγράμματα. Η διαδικασία φοίτησης και η διάρθρωση των μαθημάτων και στα δύο πανεπιστήμια έχει οργανωθεί βάσει θεματικών ενοτήτων (ΘΕ), όπου η κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε τρία εξαμηνιαία μαθήματα. Κατά την εγγραφή τους στο ακαδημαϊκό έτος οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν μέχρι και τρεις θεματικές ενότητες όταν φοιτούν σε προπτυχιακό επίπεδο και μέχρι δύο όταν φοιτούν σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Για την απόκτηση προπτυχιακού τίτλου σπουδών (πτυχίο) απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δώδεκα θεματικών ενοτήτων, ενώ για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master’s) απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Επιπρόσθετα ο φοιτητής χρειάζεται να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Με άλλα λόγια, η διάρκεια φοίτησης και στα δύο ανοικτά πανεπιστήμια ορίζεται στα τέσσερα έτη για προπτυχιακά προγράμματα και στα δύο έτη για τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Εάν έχετε αποφασίσει να φοιτήσετε σε κάποιο από τα δύο αυτά πανεπιστήμια, τότε ο παρακάτω οδηγός θα σας φανεί χρήσιμος προκειμένου να αποσαφηνίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

 

ΕΑΠ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1992, εδρεύει στη πόλη της Πάτρας και αποτελεί ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης πλήρως αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. Το ΕΑΠ προσφέρει μια ποικιλία προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών οι οποίοι είναι ισότιμοι αυτών των συμβατικών πανεπιστημίων (ΑΕΙ). Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται είναι πλήρως αναγνωρισμένοι.

 

Διαδικασία επιλογής

Για τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών δεν ακολουθείται κλήρωση εξαρχής όπως γινόταν στο παρελθόν αλλά μόνο εάν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον προσφερόμενο αριθμό θέσεων και αφού έχουν προηγηθεί οι υποψήφιοι φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους.

 

Κόστος φοίτησης

Οι φοιτητές προκαταβάλουν δίδακτρα για κάθε θεματική ενότητα που επιλέγουν. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές καταβάλουν 500 ευρώ ανά θεματική ενότητα για προπτυχιακές σπουδές και 650 ευρώ ανά θεματική ενότητα για μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, δίνονται διαφόρων ειδών υποτροφίες στους φοιτητές όπως υποτροφίες αριστείας (πλήρης απαλλαγή διδάκτρων για τους φοιτητές οι οποίοι συγκεντρώνουν βαθμό από  8,5 και άνω σε κάθε δηλωμένη θεματική ενότητα). Ενώ περισσότερες ευκαιρίες για υποτροφίες (πλήρης ή μερική απαλλαγή διδάκτρων) δίνονται και στους φοιτητές οι οποίοι πληρούν κάποια συγκεκριμένα οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Δείτε πηγή: https://www.eap.gr/images/stories/pdf/kanonismos_yp.pdf

Προγράμματα σπουδών

Το ΕΑΠ προσφέρει έξι (6) προπτυχιακά και τριάντα ένα (31) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με δύο από τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά να γίνονται στην αγγλική γλώσσα (Master in Business Administration (MBA) και MSc in Enterprise Risk Management). Ο παρακάτω πίνακας μαθημάτων περιέχει όλα τα προγράμματα σπουδών ανά σχολή:

Προπτυχιακά προγράμματα (οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου)

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
Πληροφορική

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών


Μεταπτυχιακά προγράμματα (οδηγούν στην απόκτηση Master’s)

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Επιστήμες της Αγωγής
Εκπαίδευση Ενηλίκων (MEd)
Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα MA
Σχεδιασμός Φωτισμού
Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (Msc)
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
Διαχείριση Αποβλήτων
Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τραπεζική
Master in Business Administration (MBA)

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ
Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων
Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική
MSc in Enterprise Risk Management

ΑΠΚΥ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ)

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 2002, αποτελεί ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και εδρεύει στη Λευκωσία. Το ΑΠΚΥ προσφέρει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα τριών σχολών: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, και Οικονομικών Επιστημονικών και Διοίκησης. Όπως συμβαίνει και με το ΕΑΠ, το ΑΠΚΥ προσφέρει τίτλους σπουδών οι οποίοι είναι ισότιμοι με αυτών των υπόλοιπων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (AEI). Mε μια βασική όμως διαφορά για τους Έλληνες φοιτητές σε σχέση με το ΕΑΠ: οι τίτλοι σπουδών χρειάζεται να αναγνωριστούν από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

 

Διαδικασία επιλογής

Οι υποψήφιοι φοιτητές στο ΑΠΚΥ, εφόσον κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα για το οποίο ενδιαφέρονται, επιλέγονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης. Όσον αφορά τα διδακτορικά προγράμματα η απόφαση αποδοχής ή όχι ενός υποψηφίου λαμβάνεται κατόπιν ομαδικής αποφάσεως από το πανεπιστήμιο τριμελούς ακαδημαϊκής επιτροπής.

Κόστος φοίτησης

Σε αυτό το τομέα υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με το ΕΑΠ καθώς στο ΑΠΚΥ οι φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου δεν πληρώνουν δίδακτρα παρά μόνο για τα απαραίτητα λειτουργικά έξοδα. Το ποσό δεν είναι σταθερό και κάθε χρόνο ανακοινώνεται από τη διοίκηση του ΑΠΚΥ. Αντίθετα, οι φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου πληρώνουν για τα δίδακτρα τους τα οποία καθορίζονται από το κάθε πρόγραμμα. Για τα διδακτορικά προγράμματα οι φοιτητές καταβάλουν το ποσό των 1350 ευρώ ανά έτος για τα πρώτα τρία χρόνια, ενώ το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό μειώνεται στα 675 για τα υπόλοιπα έτη φοίτησης. Ως επιπρόσθετη υποστήριξη, το ΑΠΚΥ χορηγεί μειωμένα δίδακτρα σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα μέλη. Ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών γίνεται και η ανάλογη έκπτωση: 20% για τρία, 40% για τέσσερα, 60% για πέντε εξαρτώμενα μέλη και απαλλαγή διδάκτρων για τους φοιτητές με έξι και πάνω εξαρτώμενα μέλη. (http://www.ouc.ac.cy/web/guest/ypfoit/ypoekpt).

Προγράμματα Σπουδών

Το ΑΠΚΥ προσφέρει πέντε (5) προπτυχιακά και είκοσι (20) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με τέσσερα από αυτά να διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Ο παρακάτω πίνακας προγραμμάτων αναφέρει τα προγράμματα σπουδών ανά σχολή:

Προπτυχιακά προγράμματα (οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου)

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Αστυνομικές Σπουδές
Οικονομικά


Μεταπτυχιακά προγράμματα (οδηγούν στην απόκτηση Master’s)

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Θεατρικές Σπουδές
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία
Πολιτιστική, Πολιτική και Ανάπτυξη
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Διαχείριση και προστασία Περιβάλλοντος
Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα
Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας
Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
Sustainable Energy Systems
Cognitive Systems

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Επιστήμη της Αγωγής
Διοίκηση Τεχνολογία και Ποιότητα
Business Administration (MBA)
Enterprise Risk Management

Επιλογή Ανοικτού Πανεπιστημίου

Σύγκριση και Συμπεράσματα

Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, καθώς και τα δύο πανεπιστήμια απευθύνονται και εξυπηρετούν σπουδαστές που αποσκοπούν σε μία ευέλικτη (ανοικτή) φοίτηση, υπάρχουν αρκετές ομοιότητες που θα σας βοηθήσουν να καταλήξετε σε ένα από τα δύο ακαδημαϊκά ίδρυμα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το πτυχίο και από τα δύο πανεπιστήμια έχει την ίδια αξία και δικαιώματα με όλες τις υπόλοιπες ανώτατες σχολές ΑΕΙ. Η διαδικασία αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά και στις δύο σχολές και η διάρκεια φοίτησης είναι ακριβώς η ίδια με τη συμπλήρωση 4 χρόνων για πτυχιακό (Bachelor’s) και 2 χρόνων για μεταπτυχιακό (Master’s) δίπλωμα.

Ωστόσο υπάρχουν και μερικές βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πανεπιστημίων που θα πρέπει να λάβετε υπόψιν πριν αποφασίσετε. Με περισσότερες από 30 ειδικότητες το ΕΑΠ πλεονεκτεί στην προσφορά διαφόρων μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς στο ΑΠΚΥ προς το παρών υπάρχουν μόλις 20 μεταπτυχιακές ειδικότητες. Έτσι η μελέτη και σύγκριση των διαφόρων μαθημάτων παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της ειδικότητας που θέλετε να διδαχτείτε. Τέλος το κόστος φοίτησης είναι άλλος ένας βασικός παράγοντας, καθώς το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει δωρεάν δίδακτρα για όλους τους φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου. Εάν έχετε συγγενείς και φίλους ή είστε κάτοικος Κύπρου, τότε ίσως η καλύτερη και οικονομικότερη επιλογή για να πάρετε το πρώτο πτυχίο σας είναι το ΑΠΚΥ.

Όποια και αν είναι η επιλογή σας, σας ευχόμαστε καλή αρχή. Οι ακαδημαϊκοί writers της iziPen βρίσκονται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια και υποστήριξη χρειάζεστε με διορθώσεις και συγγραφή εργασιών κάθε ειδικότητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *