Φοιτητικά Δάνεια και Αιτήσεις σε Ελληνικές Τράπεζες

Εν αναμονή της ανακοίνωσης των βάσεων για την εισαγωγή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια- ΤΕΙ) μέσα στον Αύγουστο, πολλές οικογένειες έχουν ήδη αρχίσει να οργανώνονται κυρίως οικονομικά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ομολογουμένως αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη φοιτητική ζωή. Ιδιαίτερα για τις οικογένειες των φοιτητών που θα κληθούν  να σπουδάσουν μακριά από το τόπο διαμονής τους, η οικονομική επιβάρυνση είναι τεράστια καθώς οι γονείς χρειάζεται να συντηρούν ένα ακόμα νοικοκυριό με ότι αυτό το γεγονός συνεπάγεται.

Μια μελέτη της HSBC σε 15 χώρες υπέδειξε ότι οι γονείς καταφεύγουν σε πολλές στερήσεις και αλλαγή του τρόπου ζωής τους προκειμένου να  σπουδάσουν τα παιδιά τους εκεί που επιθυμούν. Κάποιοι μάλιστα, αποφάσισαν να βρουν και δεύτερη εργασία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα αυξημένα έξοδα (https://insuranceworld.gr/51715/eidiseis/oikonomia-politikoi/to-pragmatiko-kostos-tis-ekpaideysis-ti-thysiazoyn-oi-goneis-gia-tis-spoydes-ton-paidion-toys/). Ακόμα όμως και αν εστιάσουμε στην Ελλάδα, η εκπαίδευση των παιδιών έχει την απόλυτη προτεραιότητα για τους γονείς οι οποίοι κάνουν το ανθρωπίνως δυνατόν για να μη στερηθούν τα παιδιά τους τη φοίτηση στη σχολή που τα ενδιαφέρει.

Φοίτηση με απόκτηση Φοιτητικού Δανείου

Στη περίπτωση λοιπόν, που ο υποψήφιος φοιτητής δε δικαιούται ή δεν μπόρεσε να λάβει κάποια υποτροφία η οποία θα μπορέσει να καλύψει τα φοιτητικά του/της έξοδα, υπάρχει η λύση του φοιτητικού δανείου. Το φοιτητικό δάνειο είναι ένας τύπος δανείου που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να πληρώσουν για τη φοιτητική τους εκπαίδευση αλλά και τα συναφή έξοδα, όπως δίδακτρα, βιβλία καθώς και τα έξοδα διαβίωσης. Τα φοιτητικά δάνεια διαφέρουν από άλλους τύπους δανείων στο γεγονός ότι το επιτόκιο συνήθως είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα υπόλοιπα δάνεια και το διάστημα αποπληρωμής είναι αρκετά μεγάλο (σε κάποιες τράπεζες μέχρι και 10 χρόνια), γεγονός που διευκολύνει ακόμα περισσότερο την αποπληρωμή τους.

Πλεονεκτήματα των φοιτητικών δανείων

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του φοιτητικού δανείου είναι ότι βοηθά τους φοιτητές οι οποίοι έχουν τις ακαδημαϊκές δυνατότητες αλλά όχι και την κατάλληλη οικονομική κατάσταση να φοιτήσουν στη σχολή της επιλογής τους, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο και τη μετέπειτα εργασιακή τους εξέλιξη και σταδιοδρομία. Εξάλλου, τα φοιτητικά δάνεια είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο  φοιτητής  να μη χρειάζεται να τα αποπληρώσει αμέσως μετά το τέλος των σπουδών του αλλά δίνεται επιπλέον χρόνος έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν πρώτα να βρουν μια εργασία και έπειτα να ξεκινήσουν την αποπληρωμή του δανείου.

Ένα άλλο πλεονέκτημα των φοιτητικών δανείων είναι ότι έχουν  χαμηλότερο επιτόκιο σε σύγκριση με άλλους τύπους δανείων  όπως τα στεγαστικά, τα προσωπικά δάνεια και ούτω καθεξής και ως εκ τούτου τόσο οι φοιτητές όσο και οι γονείς τους δεν έχουν τόσο μεγάλη επιβάρυνση επειδή το χαμηλότερο επιτόκιο σημαίνει χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις και επομένως λιγότερη πίεση από πλευράς του δανειολήπτη.

Τέλος,  δεν υπάρχει ανάγκη για ασφάλεια μέχρι ένα ποσό στο φοιτητικό δάνειο και επομένως ο δανειολήπτης απαλλάσσεται από το άγχος της διευθέτησης της ασφάλειας όπως συμβαίνει με τα άλλα δάνεια όπου ο οφειλέτης πρέπει να κανονίσει την ασφάλεια προκειμένου να εγκριθεί το δάνειο από τη τράπεζα ή από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

 

Ποιες τράπεζες στην Ελλάδα προσφέρουν φοιτητικά δάνεια;

Οι μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα έχουν μεριμνήσει και προσφέρουν φοιτητικά δάνεια με συμφέροντες όρους αποπληρωμής και χαμηλό επιτόκιο. Η ομάδα της iziPen έχει ολοκληρώσει μία έρευνα για το τι ακριβώς υπηρεσίες προσφέρει η κάθε Ελληνική τράπεζα ξεχωριστά:

 

Εθνική τράπεζα

Η Εθνική τράπεζα έχει δημιουργήσει το προσωπικό δάνειο ‘ΣΠΟΥΔΑΖΩ’. Σκοπός του συγκεκριμένου δανείου είναι η κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των σπουδών χωρίς να χρειάζεται οι δικαιούχοι να προσκομίσουν δικαιολογητικά αγορών ειδών ή υπηρεσιών. Το ποσό που χορηγείται κυμαίνεται από 1.500 ευρώ έως και 25.000 ανά φοιτητή. Ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου επίσης κυμαίνεται από 4 χρόνια για ποσά έως 3.000 ευρώ και για μεγαλύτερα ποσά ανεβαίνει στα 8 χρόνια. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος 12 μηνών κατά τη διάρκεια της οποία οι δικαιούχοι πληρώνουν μόνο τους τόκους του δανείου. Δικαιούχοι είναι οι ίδιοι οι σπουδαστές/φοιτητές καθώς και οι γονείς που έχουν παιδί που σπουδάζει. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και τη βεβαίωση σπουδών του φοιτητή.

 

Τράπεζα Πειραιώς

Η τράπεζα Πειραιώς προσφέρει το ‘Καταναλωτικό δάνειο για γνώσεις και δεξιότητες’. Σκοπός του συγκεκριμένου δανείου είναι η κάλυψη εξόδων που προκύπτουν από εκπαιδευτικές ανάγκες όπως η φοίτηση στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, παρακολούθηση σεμιναρίων και η εκμάθηση ξένων γλωσσών. Το ποσό που χορηγείται  κυμαίνεται από 1.500 ευρώ μέχρι και 40.000 ευρώ και ο μέγιστος χρόνος αποπληρωμής του είναι τα 12 έτη. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ενός έξτρα ποσού μέχρι και 6.000 ευρώ για τυχόν επιπλέον ανάγκες που μπορεί να προκύψουν όπως η εξασφάλιση του  απαραίτητου εκπαιδευτικού εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής). Επιπρόσθετα, μπορεί να δοθεί περίοδος χάριτος  για δύο ή τέσσερα χρόνια για ποσά άνω των 3.000 ευρώ.

Εurobank

H Eurobank προσφέρει ένα φοιτητικό δάνειο με σκοπό τη κάλυψη των εξόδων της φοιτητικής ζωής. Το ποσό που χορηγείται κυμαίνεται από 1.000 έως και 30.000 ευρώ και η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να γίνει μέχρι και 8 χρόνια μετά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται  να προσκομιστούν είναι η βεβαίωση σπουδών του φοιτητή, ταυτότητα ή διαβατήριο, και φορολογικά στοιχεία του εγγυητή (αν υπάρχει).

AlphaBank

Το φοιτητικό δάνειο της Alphabank έχει σκοπό τη κάλυψη του κόστους φοίτησης (δίδακτρα και κόστος διαβίωσης) των φοιτητών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το ποσό που χορηγείται φτάνει μέχρι και τα 75.000 ευρώ και η προθεσμία αποπληρωμής  του δανείου  φτάνει τα 10 χρόνια. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος έως και τρία χρόνια. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομιστούν είναι τα έγγραφα που αποδεικνύουν την φορολογική κατάσταση του εγγυητή του δανείου (γονέας ή κηδεμόνας) και η βεβαίωση σπουδών του/της  φοιτητή/τριας.

Από τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι τα φοιτητικά δάνεια αποτελούν μια πολύ καλή εναλλακτική λύση για την κάλυψη των εξόδων φοίτησης. Μέσω των φοιτητικών δανείων μπορείτε να κάνετε  το όνειρο φοίτησης στη σχολή προτίμησής σας, πραγματικότητα. Έπειτα, η ομάδα εκπονητών μας θα βρίσκεται στο πλευρό σας για την υποστήριξη και εκπόνηση φοιτητικών εργασιών και εκθέσεων όποια και αν είναι η σχολή σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *