Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και όλα τα προγράμματα

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Η απόκτηση νέων γνώσεων δεν σταματά με την ενηλικίωση ενός ατόμου. Αντίθετα, συνεχίζεται μέχρι το τέλος της ζωής του. Η δια βίου μάθηση προσφέρει την δυνατότητα απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων ή την ανάπτυξη των ήδη υπαρχουσών. Οι ικανότητες αυτές βοηθούν στην εξέλιξη του ατόμου τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η άτυπη μάθηση, η τυπική και η μη τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνονται στην διά βίου μάθηση. Ας γνωρίσουμε, λοιπόν, καλύτερα τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και τη λειτουργία τους στη χώρα μας.

Τι είναι τα Κ.Δ.Β.Μ. και σε ποιους απευθύνονται

Εκπαίδευση ΕνηλίκωνΤα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) δημιουργήθηκαν για να προωθηθεί περισσότερο η δια βίου μάθηση ώστε οι ενήλικες να ωφεληθούν από αυτή. Παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και για την λειτουργία τους υπεύθυνοι είναι οι δήμοι της χώρας. Για τη δημιουργία τους, συνεργάστηκαν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ το πρόγραμμα των κέντρων οργάνωσαν το Ε.Α.Π., το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης καθώς και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Η χρηματοδότηση των Κ.Δ.Β.Μ. υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δήμοι πριν δημιουργήσουν αυτά τα κέντρα επιλέγονται, καθοδηγούνται και αξιολογούνται από τους υπεύθυνους του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Μετά την αξιολόγηση, οι δήμοι διαθέτουν τους χώρους διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ. και διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του χώρου διοίκησης και εκπαίδευσης σε πρωινές ή απογευματινές ώρες. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός στους χώρους πραγμάτωσης καθώς και θέρμανση, τουαλέτες και ύδρευση. Βέβαια, απαραίτητη είναι και η διασφάλιση προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία στους χώρους του Κ.Δ.Β.Μ. ενώ η επιλογή προγραμμάτων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι υποχρεωτική.

Έπειτα, οι δήμοι πρέπει να ορίσουν κάποιο υπεύθυνο εκπρόσωπο του δήμου. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του υπευθύνου είναι η ενημέρωση των πολιτών για τα δυνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα, για την συγκέντρωση αιτήσεων εκπαιδευομένων, για την έκδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης κτλ.

ΚΔΒΜΤα μαθήματα των κέντρων απευθύνονται σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, τόπου διαμονής και μορφωτικού επιπέδου. Στοχεύουν στη δημιουργία θετικής στάσης ως προς την μάθηση αλλά και στην ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση. Επιπλέον, ενισχύεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή η διατήρηση της ήδη υπάρχουσας θέσης εργασίας. Εξαιτίας αυτών των προγραμμάτων, αναβαθμίζονται οι συνθήκες εκπαίδευσης και εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού και οι εκπαιδευόμενοι αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο τους χρόνο ενώ μειώνεται παράλληλα το “ψηφιακό χάσμα” μεταξύ γενεών. Ακόμα, είναι ιδανικά για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων αλλά και για να αναπτυχθεί πιο ενεργά η ιδιότητα του πολίτη.

Τα προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ.

Στα Κέντρα, πραγματοποιούνται προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας. Οι ενήλικες που θα προτιμήσουν κάποιο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, θα πρέπει να επιλέξουν κάποια από τις θεματικές ενότητες: “Οικονομία – Επιχειρηματικότητα”, “Ποιότητα ζωής -Περιβάλλον”, “Νέες Τεχνολογίες”, “Γλώσσα και Επικοινωνία”. Επίσης, μπορούν να επιλέξουν κάποιο πρόγραμμα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ή ένα πρόγραμμα που ανήκει στον “πολιτισμό και την τέχνη”. Αντίθετα, από τους δήμους προτείνονται τα προγράμματα τοπικής εμβέλειας. Αυτά εξαρτώνται από τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των δημοτών.  Όλα τα μαθήματα είναι δωρεάν για τους εκπαιδευόμενους.

Τα “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου” ξεχωρίζουν ως προς την καινοτομία τους. Σχεδιάστηκαν από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και προσφέρουν εναλλακτικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τα e- ΚΔΒΜ. Αυτή η ενέργεια συναινεί στο να εκπαιδεύονται οι κάτοικοι νησιωτικών δυσπρόσιτων Δήμων.

Πρόσθετα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

Τα “Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών” (ΕΕΣ) ορίζονται εκ νέου ως “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ι”, σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012. Αυτά λαμβάνουν άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ, τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και προσφέρουν μη τυπική εκπαίδευση. Ο εκπαιδευόμενος στα Κ.Δ.Β.Μ. θα αποκτήσει την γνώση για το επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει ενώ ο τίτλος σπουδών που δίνεται είναι απαραίτητος για να εκδοθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Στα ιδιωτικά Κ.Δ.Β.Μ. πολλά προγράμματα εκπαίδευσης είναι επιδοτούμενα. Επίσης, με τον ίδιο νόμο τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ορίζονται ξανά ως “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ”.
Πιστοποίηση Δια Βίου ΜάθησηΤα τελευταία χρόνια, στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της χώρας λειτουργούν τα ΚΕΔΙΒΙΜ. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, παρέχουν, όπως και τα Κ.Δ.Μ., προγράμματα συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Κάποια από τα προγράμματα είναι επιδοτούμενα ενώ τα πιστοποιητικά που παρέχονται μετά το τέλος του κάθε προγράμματος είναι αναγνωρισμένα από το υπουργείο παιδείας.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ίδρυσε την Δομή Δια Βίου Μάθησης το 2012. Την ίδια χρονιά το ΚΕΔΙΒΙΜ βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης δημιουργήθηκε το 2017 ενώ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το ΚΕΔΙΒΙΜ δημιουργήθηκε το 2018. Επίσης, στα ΚΕΔΙΒΙΜ υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συνοψίζοντας, εάν θέλεις να επιμορφωθείς για να επιστρέψεις ξανά πίσω στην αγορά εργασίας ή αν σου αρέσει να μαθαίνεις συνεχώς κάτι νέο, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι ιδανικά για σένα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *