Πώς να γράψετε μία φοιτητική εργασία εξαμήνου – πλήρης οδηγός

Η συγγραφή εργασιών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις ενός φοιτητή. Ιδιαίτερα η εκπόνηση της πρώτης φοιτητικής εργασίας αποτελεί ένα αγχωτικό γεγονός καθώς πολλοί φοιτητές νιώθουν ότι δε γνωρίζουν από πού να ξεκινήσουν. Για αυτό το λόγο παρακάτω αναφέρουμε τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συγγραφή των φοιτητικών εργασιών σας. Χρησιμοποιώντας αυτά τα βήματα η συγγραφή της εργασίας σας μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα ακόμη και ευχάριστη εμπειρία.

Οργάνωση και συλλογή πληροφοριών το συντομότερο δυνατόν

Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσετε τη συγγραφή της προπτυχιακής εργασίας σας όσο πιο νωρίς μπορείτε – αν είναι δυνατόν και την ίδια ημέρα που θα σας δοθεί το θέμα από τον καθηγητή της σχολής σας. Αν δώσετε στον εαυτό σας αρκετό χρόνο για να προγραμματίσετε, να κάνετε την έρευνά σας, να εκπονήσετε και να αναθεωρήσετε την εργασία σας, δεν θα χρειαστεί να αγχωθείτε βλέποντας τη διορία παράδοσης να πλησιάζει απειλητικά. Στη συνέχεια ακολουθείστε τον παρακάτω οδηγό συγγραφής εργασιών με όλα τα βήματα για μία πετυχημένη πτυχιακή εργασία με υψηλούς βαθμούς.

Οργάνωση χρόνου για υλοποίηση συγγραφής εργασίας

Σχεδιάστε ένα πλάνο πριν την εκπόνηση της εργασίας εξαμήνου

Ο σχεδιασμός αποτελεί το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα συγγραφής μιας εργασίας εξαμήνου. Ο προγραμματισμός αυτής θα σας βοηθήσει να εστιάσετε στο θέμα του πανεπιστημίου σας και να συνεχίσετε χωρίς να φεύγετε εκτός της προθεσμίας παράδοσης. Δημιουργήστε μια λίστα με τις ενέργειες που πρέπει να διεκπεραιώσετε προκειμένου να ολοκληρώσετε τη συγγραφή (π.χ. έρευνα βιβλιογραφίας, δημιουργία λίστας με θέματα, υλοποίηση έργου, τελική επεξεργασία) και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστείτε για το κάθε στάδιο.

Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη διαδικασία σας αγχώνει και μόνο στη σκέψη, οι επαγγελματίες εκπονητές φοιτητικών εργασιών της iziPen μπορούν να σας παρέχουν υποστήριξη με τη σχεδίαση ενός σωστού πλάνου για την υλοποίηση του προπτυχιακού έργου σας από την αρχή μέχρι το τέλος του. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να ελέγξετε το πρότυπο βαθμολόγησης που σας έχει δοθεί για να κατανοήσετε με ποιο τρόπο θα αξιολογηθεί η πτυχιακή εργασία σας. Αυτό θα σας βοηθήσει στο να εστιάσετε σε αυτά που θέλει ο καθηγητής / καθηγήτρια από εσάς. Η κάθε σχολή και πανεπιστήμιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και βαθμολογούν με διαφορετικά κριτήρια.

Αναλύστε το θέμα της εργασίας – χρησιμοποιείστε παραδείγματα

Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων των βημάτων και καθορίζει το ποσοστό επιτυχίας με την ολοκλήρωση της εργασίας σας. Καθώς έχει βρεθεί από έρευνες ότι ο βασικός λόγος αποτυχίας των φοιτητών στις εργασίες πανεπιστημίου είναι η αδυναμία τους να εστιάσουν στις απαιτήσεις του καθηγητή τους με αποτέλεσμα να βγαίνουν εκτός θέματος (π.χ. Nelson, 1990). Έτσι λοιπόν, πριν την έναρξη της αναζήτησης βιβλιογραφίας και της συγγραφής πρέπει πρώτα να έχετε κατανοήσει πλήρως το τι ζητάει η συγκεκριμένη εργασία εξαμήνου. Για αυτό το λόγο χρειάζεται η ανάλυση του θέματος χωρίζοντάς το σε επιμέρους κομμάτια.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το παρακάτω τυχαίο θέμα από τη σχολή Ψυχολογίας:

“Τι μπορεί να αναγκάσει ένα άτομο να ενεργήσει με εχθρότητα προς τους άλλους; Χρησιμοποιώντας εμπειρικά στοιχεία, αξιολογήστε κριτικά τόσο τις ατομικές όσο και τις ομαδικές εξηγήσεις για την επιθετική συμπεριφορά.”

Όπου:

Χρησιμοποιώντας εμπειρικά στοιχεία, αξιολογήστε κριτικά = Χρησιμοποίηση των υπαρχουσών εμπειρικών μελετών

τις ατομικές όσο και τις ομαδικές εξηγήσεις = Εστίαση σε θεωρίες που εξηγούν την επιθετικότητα σε άτομα και ομάδες

επιθετική συμπεριφορά = Το κυρίως θέμα της εργασίας

Από την ανάλυση του επιμέρους θέματος, προκύπτει ότι το κυρίως θέμα είναι η επιθετική συμπεριφορά και ο καθηγητής ζητάει από εμάς την αναφορά και αξιολόγηση των θεωριών που αναπτύχθηκαν σχετικά με τα αίτια της επιθετικής συμπεριφοράς σε άτομα αλλά και σε ομάδες, αναφέροντας εμπειρικές μελέτες. Επομένως, χρησιμοποιώντας πάντα αυτό τον τρόπο ανάλυσης δε θα έχετε κίνδυνο να βρεθείτε εκτός θέματος. Ωστόσο σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για το τι ακριβώς σας ζητείται να κάνετε, δοκιμάστε να δημιουργήσετε μερικά παραδείγματα τα οποία θα ταυτιστούν με το θέμα της εργασίας σας. Με τη δημιουργία 2-3 υποθέσεων θα είστε σε θέση να καταλάβετε σε πιο σενάριο ταιριάζουν καλύτερα τα ερωτήματα του θέματός σας. Έπειτα μπορείτε να καταλήξετε στο σωστό αποτέλεσμα πριν ξεκινήσετε τη συγγραφή του οποιουδήποτε δοκιμίου, άσκησης, παρουσίασης ή ακόμα και ερωτηματολόγιου.

Αναζητήστε βιβλιογραφικές αναφορές για το θέμα σας

Τώρα πλέον που γνωρίζετε το θέμα της εργασίας αλλά και το που πρέπει να εστιάσετε, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση της βιβλιογραφίας. Σημαντικό είναι να θυμάστε ότι η εκπόνηση φοιτητικών εργασιών απαιτεί από εσάς να αναζητήσετε πληροφορίες κυρίως σε βιβλία και ακαδημαϊκά άρθρα (academic papers) αποφεύγοντάς αναξιόπιστες πηγές στο ίντερνετ. Με την εύρεση πληροφοριών από ακαδημαϊκά βιβλία και άρθρα θα είστε περισσότερο ασφαλείς για την εγκυρότητα τους σε αντίθεση με άλλες διαδικτυακές πηγές. Ένα ‘κακό’ παράδειγμα είναι η ιστοσελίδα του Wikipedia που θεωρείται από όλα τα πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό ως αρνητική πηγή και η χρήση της μπορεί να απορρίψει ολόκληρο το γραπτό του φοιτητή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχικά υλικό που σας έχει δοθεί στα πλαίσια του μαθήματος και μετά να επεκταθείτε σε συγγράμματα και μελέτες που μπορείτε να βρείτε στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου σας. Επίσης, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης ακαδημαϊκών άρθρων που μπορεί να σας βοηθήσει πολύ είναι το Google Scholar (https://scholar.google.com).

Θυμηθείτε να κρατάτε σημειώσεις αυτών που διαβάζετε όπως επίσης να σημειώνετε και τη πηγή από την οποία έχετε πάρει αποσπάσματα για να αποφύγετε τον κίνδυνο λογοκλοπής η οποία συνιστά σοβαρό ακαδημαϊκό αδίκημα στο οποίο έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο μας.

Συλλέξτε όλα τα απαραίτητα στοιχεία της πτυχιακής σας

Δημιουργήστε ένα περίγραμμα της προπτυχιακής εργασίας

Η σύνταξη ενός σκελετού της εργασίας είναι πολύ βασικό βήμα καθώς θα σας δώσει μια δομή που θα ακολουθήσετε όταν πρόκειται να ξεκινήσετε τη συγγραφή της φοιτητικής εργασία σας. Η βασική δομή των επιστημονικών εκθέσεων είναι η εξής:

Εισαγωγή (10% της εργασίας): Εδώ εισάγετε το θέμα και τα κύρια σημεία και εξηγείτε με συντομία τον σκοπό της ανάθεσης καθώς και το τι θα αναφερθεί στα πλαίσια της εργασίας. Είναι καλή ιδέα να γράψετε την εισαγωγή τελευταία, ώστε να ξέρετε τι να συμπεριλάβετε σε αυτήν.

Κυρίως θέμα (80% της εργασίας): Εδώ αναπτύσσετε το θέμα σας χωρίζοντάς το σε παραγράφους. Καλό θα είναι για κάθε επιχείρημά σας να αφιερώνετε και μία παράγραφο. Ξεκινήστε την πρώτη πρόταση η οποία θα αναφέρει εν συντομία το θέμα της παραγράφου. Το κύριο σώμα της παραγράφου θα πρέπει να αναφέρεται στο επιχείρημα σας και να υποστηρίζεται με βιβλιογραφικές πηγές. Τέλος, συνοψίστε τη παράγραφο καταλήγοντας στο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τις δύο τελευταίες προτάσεις.

Συμπεράσματα (10% της εργασίας): Στα συμπεράσματα επαναδιατυπώνετε εν συντομία τα κύρια επιχειρήματά σας, αξιολογείτε τις ιδέες σας και συνοψίζετε τα συμπεράσματά σας. Πάντα να θυμάστε ότι στα συμπεράσματα δεν εισάγουμε ποτέ νέες πληροφορίες.

*Σε περίπτωση που σπουδάσετε σε κάποιο Αγγλικό πανεπιστήμιο, υπάρχει περίπτωση να σας ζητηθεί και το brief summary τα οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μετά το συμπέρασμα της εργασίας σας και θα αποτελεί μία σύνοψη του έργου σας όπως και στην εισαγωγή.

Συγγραφή της φοιτητικής εργασίας εξαμήνου

Συγγραφή της φοιτητικής εργασίας εξαμήνου σας.Πλέον είσαστε στο σημείο που ξεκινάτε τη συγγραφή της εργασίας βασιζόμενοι πάνω στη δομή που έχετε ήδη σχεδιάσει προσέχοντας να συμπεριλάβετε και τις βιβλιογραφικές αναφορές κατά τη διάρκεια αλλά και στο τέλος της εργασίας σας σύμφωνα με το σύστημα που σας έχει δοθεί από το πανεπιστήμιό σας (π.χ. Harvard, APA). Να θυμάστε ότι στις φοιτητικές εργασίες χρειάζεται να χρησιμοποιείτε επίσημη και επιστημονική γλώσσα, να μη χρησιμοποιείτε συντομεύσεις και να στηρίζετε κάθε επιχείρημά σας με βιβλιογραφικές πηγές. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να μην υπερβείτε σε καμία περίπτωση το όριο λέξεων που σας έχει δοθεί καθώς αυτό σημαίνει μείωση βαθμολογίας του γραπτού σας. Η συνήθης διαδικασία ενός νέου φοιτητή είναι πάντα να ξεπερνάει το όριο των λέξεων με αποτέλεσμα να χρειάζεται η αφαίρεση αρκετών κειμένων μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα εντός των ορίων. Μην λυπηθείτε την έξτρα έρευνα και εύρεση υλικού που κάνατε, ο καθηγητής σας δεν θα το εκτιμήσει καθόλου αν τα κείμενα ξεπερνούν τα όρια λέξεων που σας έδωσε.

Σε αυτό το σημείο εάν τα πράγματα σας φαίνονται ήδη κάπως ‘σκούρα’… μην απελπιστείτε και προπαντός μην προβείτε στην αγορά έτοιμης εργασίας από κάποιο μη αξιόπιστο φοιτητικό φροντιστήριο. Πλέον όλες οι σχολές και τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν το μηχανισμό εύρεσης λογοκλοπής Turnitin ώστε να αποθηκεύουν και ελέγχουν όλες τις εργασίες που έχουν κατατεθεί από κάθε σπουδαστή στο παρελθόν. Θα ήταν σοφότερο λοιπόν να συγγράψετε την εργασία σας οι ίδιοι ή να εμπιστευτείτε έναν επαγγελματία ακαδημαϊκό συγγραφέα που θα γνωρίζεται με ασφάλεια ότι θα σας παρέχει αυθεντικό υλικό χωρίς σημάδια λογοκλοπής. Στην iziPen για παράδειγμα, φροντίζουμε όλες οι εργασίες που ολοκληρώνονται από τους writers μας να περνούν αυτόματα από πλήρη έλεγχο λογοκλοπής για να επιβεβαιώνεται η αυθεντικότητά τους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά όρια που έχουν θέσει τα πανεπιστήμια.

Επεξεργασία και διόρθωση εργασίας πριν την υποβολή

Αφού ολοκληρώσετε τη συγγραφή της εργασίας χρειάζεται να την ελέγξετε καλά για να τη βελτιώσετε. Ακόμα καλύτερα είναι να αφήσετε μία ημέρα χωρίς να ασχοληθείτε με την εργασία και να τη ξαναπιάσετε μετά με καινούρια οπτική και καθαρό μυαλό. Αυτό θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε τυχόν λάθη που πρέπει να διορθωθούν ή προσθήκες που πρέπει να γίνουν.  Για αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε αρκετό χρόνο πριν την εκπνοή της διορίας προκειμένου να τελειοποιήσετε την εργασία σας. Αν πάλι χρειάζεστε έναν επαγγελματία στη διόρθωση πτυχιακής εργασίας οι writers της iziPen έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να σας βοηθήσουν για την υποστήριξη και ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκής έρευνας για μια εγγυημένη υψηλή βαθμολογία.

Ακολουθώντας λοιπόν τα παραπάνω βήματα και ξεκινώντας αρκετά νωρίς, η συγγραφή της εργασίας σας θα γίνει πολύ πιο εύκολη και κατανοητή σε εσάς. Φυσικά μη ξεχνάτε πως ο/η καθηγήτριά σας μπορεί να σας απαντήσει σε κάθε ερώτημα και δυσκολία που σας προκύπτει ειδικά όταν πρόκειται για την πρώτη εργασία εξαμήνου σας.

*Τη σύνταξη του συγκεκριμένου άρθρου επιμελήθηκε ο ακαδημαϊκός writer Psychologygeek ενεργό μέλος της ομάδας writers iziPen όπου με την εμπειρία του έχει υποστηρίξει δεκάδες φοιτητές στην υλοποίηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών σε Ελληνικά και Αγγλικά.

3 σκέψεις στο “Πώς να γράψετε μία φοιτητική εργασία εξαμήνου – πλήρης οδηγός”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *