Τι είναι η λογοκλοπή και πως ελέγχεται;

Τι είναι η λογοκλοπή τελικά;

H λογοκλοπή (plagiarism) αναφέρεται στην οικειοποίηση του έργου ενός άλλου ατόμου, είτε πρόκειται για κείμενο, είτε για εικόνα, είτε για ακουστικό υλικό, χωρίς να αναφερθεί με κατάλληλο τρόπο η πηγή από όπου προέρχεται αυτό. Η λογοκλοπή ή αλλιώς πλαγιαρισμός αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από όλους. Ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί ο πλαγιαρισμός είναι η πλήρης κατανόηση της έννοιάς της.

Τι σημαίνει λογοκλοπή ή πλαγιαρισμός σε μια εργασία;

Κάποιες περιπτώσεις αφορούν τα παρακάτω:

  • Αντιγραφή ενός κειμένου λέξη προς λέξη χωρίς την αναφορά της πηγής του
  • Μερική παράφραση ενός κειμένου χωρίς να αναφέρεται η πηγή του
  • Μετάφραση ξενόγλωσσου κειμένου με δικά μας λόγια χωρίς την αναφορά της πηγής

Είδη λογοκλοπής

Υπάρχουν περιπτώσεις λογοκλοπής οι οποίες αποτελούν απόλυτη αντιγραφή λόγου του έργου ενός άλλου ατόμου. Τι εννοούμε με αυτό; Αν παραδείγματος χάριν πάρετε μια πανεπιστημιακή εργασία ενός συμφοιτητή σας και τη παρουσιάσετε ως δική σας, αυτό αποτελεί μια ξεκάθαρη περίπτωση λογοκλοπής. Αυτή η περίπτωση ονομάζεται άμεση λογοκλοπή και αναφέρεται στην αντιγραφή ενός κειμένου λέξη προς λέξη χωρίς να αλλαχθεί τίποτα και χωρίς να αναφερθεί η πηγή από την οποία προήλθε το κείμενο. Έτσι, η πράξη της αυτολεξεί αναφοράς ενός κειμένου χωρίς αυτό να μπει σε εισαγωγικά και παράλληλα να αναφερθεί ο συγγραφέας του, αποτελεί περίπτωση ξεκάθαρης άμεσης λογοκλοπής.

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των διαπιστωμένων περιπτώσεων λογοκλοπής δεν είναι τόσο κραυγαλέες. Εκτός λοιπόν από τις περιπτώσεις  λογοκλοπής  οι οποίες έχουν γίνει εσκεμμένα, υπάρχουν και περιπτώσεις λογοκλοπής που δε γίνονται ηθελημένα από το άτομο. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι ειδικά στο φοιτητικό πληθυσμό, οι περισσότερες περιπτώσεις λογοκλοπής γίνονται κατά λάθος όταν η αναφορά στο όνομα του αρχικού συγγραφέα ενός κειμένου λείπει ή δεν έχει αναφερθεί με το σωστό τρόπο 1. Επομένως, ακόμα και αν δεν έχετε πρόθεση να διαπράξετε λογοκλοπή κατά την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, ένας λάθος τρόπος αναφοράς των πηγών σας  μπορεί να σας οδηγήσει σε έμμεση λογοκλοπή. Και αυτό αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα καθώς ακόμα και οι περιπτώσεις ακούσιας ή έμμεσης αντιγραφής λόγου αντιμετωπίζονται το ίδιο σοβαρά και έχουν τις ίδιες συνέπειες με τις περιπτώσεις εσκεμμένης λογοκλοπής.

Λογοκλοπή κειμένου - Plagiarism

Γιατί η λογοκλοπή είναι σημαντικό αδίκημα;

Η λογοκλοπή συνιστά μια πράξη απάτης και για αυτό το λόγο διώκεται ποινικά. Μάλιστα, οι συνέπειες της λογοκλοπής είναι πολύ σοβαρές όχι μόνο για το άτομο το οποίο διαπράττει τη λογοκλοπή αλλά και για το άτομο του οποίου το έργο έχει κλαπεί. Για παράδειγμα, οι συνέπειες που συνεπάγεται μια πράξη λογοκλοπής για έναν σπουδαστή είναι η αποτυχία του να περάσει ένα μάθημα ή ακόμα και η αποπομπή του από το πανεπιστήμιο, ένας επαγγελματίας μπορεί να χάσει τη δουλειά του καθώς επίσης να δυσκολευτεί να  βρει άλλη. Για το θύμα λογοκλοπής τα κύρια συναισθήματα που βιώνονται είναι απογοήτευση και αδικία, βλέποντας κάποιο άλλο άτομο να οικειοποιείται τη δουλειά του καθώς επίσης άσκοπο χάσιμο χρόνου και χρημάτων προκειμένου να ξεκινήσει διαδικασίες απόδοσης δικαιοσύνης. Εδώ θα πρέπει να ειπωθεί ότι το ζήτημα της λογοκλοπής δεν αφορά μόνο τους κανονισμούς των πανεπιστημίων και άλλων ακαδημαϊκών σχολών. Αφορά επίσης το σεβασμό της αξίας και του χρόνου που ένα άτομο έχει ξοδέψει προκειμένου να συγγράψει ένα έργο είτε για το ίδιο είτε για την απόκτηση ενός έξτρα εισοδήματος.

Δεδομένης της θεώρησης της λογοκλοπής ως αξιόποινης πράξης, τα περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου χρησιμοποιούν πλέον λογισμικά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους καθηγητές να  καταλάβουν αν υπάρχει λογοκλοπή στις πτυχιακές εργασίες που υποβάλουν οι φοιτητές. Το πιο γνωστό και έμπιστο λογισμικό που χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων παγκοσμίως είναι το turnitin. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα λογισμικά plagiarism, το turnitin δεν είναι ένα απλώς ένα λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Αντίθετα, αποτελεί ένα σύστημα αντιστοίχισης όπου μπορεί να αξιολογήσει τον τρόπο παράθεσης των αναφορών. Πιο συγκεκριμένα, η μηχανή αναζήτησης λογοκλοπής turnitin συγκρίνει το κείμενο από μια φοιτητική εργασία, με μια βάση δεδομένων πηγών από βιβλία, άρθρα, πηγές στο ίντερνετ, καθώς και άλλων φοιτητικών εργασιών οι οποίες είχαν στο παρελθόν υποβληθεί στο σύστημα. Το λογισμικό εμφανίζει ένα ποσοστό πρωτοτυπίας του κειμένου που έχει υποβληθεί, δηλαδή ελέγχει κατά πόσο το κείμενο που έχει υποβληθεί είναι πρωτότυπο ή όχι (originality report). Τα μέρη του κειμένου τα οποία αντιστοιχούν σε κάποια πηγή από τη βάση δεδομένων του turnitin υπογραμμίζονται από το σύστημα και αναφέρεται επίσης το ποσοστό αντιστοιχίας αλλά και η αρχική πηγή. Η εικόνα παρακάτω αποτελεί ένα παράδειγμα ελέγχου ενός εγγράφου με το turnitin:

Παράδειγμα ελέγχου Turnitin
Το interface του Turnitin

Πώς να αποφύγω την λογοκλοπή / αντιγραφή λόγου;

Ο κατά λάθος ή έμμεσος πλαγιαρισμός συνήθως είναι το αποτέλεσμα μιας ανοργάνωτης έρευνας και συγγραφής μιας εργασίας τη τελευταία στιγμή. Το καλύτερο λοιπόν, που έχετε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε την έρευνά σας όσο το δυνατόν πιο νωρίς ώστε να έχετε το χρόνο να επεξεργαστείτε σωστά τις πηγές σας. Διαβάστε προσεχτικά κάθε πηγή που έχετε στη διάθεσή σας και μετά γράψτε τις κύριες πληροφορίες της κάθε πηγής με δικά σας λόγια. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε να έχετε το χρόνο να κατανοήσετε  τη κάθε πηγή και να δημιουργήσετε τη δική σας άποψη. Σε περίπτωση που χρειάζεστε οδηγίες με την εκπόνηση της φοιτητικής εργασίας σας μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συμβουλές στο σχετικό άρθρο μας με τον οδηγό συγγραφής εργασιών.

Ειδικότερα στον ακαδημαϊκό χώρο, το κάθε πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί κάποιο συγκεκριμένο σύστημα αναφορών (π.χ. APA, Harvard, κ.λ.π.) σύμφωνα με το οποίο πρέπει να διαμορφώνονται οι αναφορές σε κάθε εργασία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορέσετε να εξοικειωθείτε με τον τρόπο αναφοράς των πληροφοριών των πηγών σας. Γενικότερα, εάν θέλετε να παραφράσετε κάποιο κείμενο, δηλαδή να παραθέσετε τα λεγόμενα κάποιου συγγραφέα με δικά σας λόγια, τότε πρέπει να αναφέρετε το όνομα του συγγραφέα ή αν δεν υπάρχει, τη πηγή από όπου προήλθε το κείμενο καθώς και την ημερομηνία συγγραφής του. Εάν επιθυμείτε να παραθέσετε τις απόψεις κάποιου συγγραφέα αυτολεξεί τότε πρέπει να βάλετε τα λόγια του σε εισαγωγικά και να αναφέρετε το όνομα του συγγραφέα καθώς και τη σελίδα που βρήκατε το απόσπασμα που παραθέτετε.

Μια σημαντική συμβουλή προκειμένου να είστε σίγουροι ότι δεν έχετε παραλείψει κάποια παραπομπή είναι η δημιουργία μιας λίστας της βιβλιογραφίας, ακόμα και αυτών που τελικά μπορεί να μη χρησιμοποιήσετε στην εργασία σας. Κάτω από κάθε τίτλο της βιβλιογραφίας μπορείτε να γράφετε τις σημειώσεις που έχετε κρατήσει κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας. Όποτε θελήσετε να συμπεριλάβετε στην εργασία σας τα λεγόμενα κάποιου συγγραφέα τότε συμπεριλάβετε τις πληροφορίες της πηγής δίπλα στη σχετική πρόταση. Με αυτό τον τρόπο οργάνωσης της βιβλιογραφίας σας, οι πιθανότητες ακούσιας αντιγραφαφής λόγου μειώνονται αισθητά.

Συμβουλές για την αποφυγή λογοκλοπής / πλαγιαρισμού

Σε περίπτωση που έχετε πρόσβαση σε κάποιο λογισμικό ανίχνευσης αυθεντικότητας όπως το Turnitin (plagiarism checker) είτε από το πανεπιστήμιο σας είτε από κάποιο άλλο ίδρυμα, βεβαιωθείτε πως η έκδοση που χρησιμοποιείτε είναι ‘No repository’ (όπως αυτή που χρησιμοποιούν οι συνεργάτες μας στην iziPen). Αυτό σημαίνει πως θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό χωρίς αυτό να καταχωρεί οποιοδήποτε υλικό ανεβάζετε στη βάση δεδομένων τους. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό βήμα για φοιτητικές εργασίες που ίσως αγοράσατε ή ζητήσατε διορθώσεις από κάποιο φοιτητικό φροντιστήριο και δεν γνωρίζεται για τη γνησιότητα τους, διαφορετικά το μη αυθεντικό υλικό που θα αναρτήσετε για έλεγχο θα αποθηκευτεί μόνιμα στη βάση δεδομένων.

Στη συνέχεια εάν παρατηρήσετε ένα διψήφιο αριθμό ακόμα και 15-18% δεν χρειάζεται να πανικοβληθείτε. Να θυμάστε πως τα περισσότερα πανεπιστήμια επιτρέπουν το όριο λογοκλοπής έως και 20% ή ακόμα και 35% σε μαθήματα όπως Φυσική και Μαθηματικά που αφορούν τύπους οι οποίοι δεν μπορούν να παραφραστούν σε μία εργασία. Το ακριβές όριο αντιγραφής – λογοκλοπής θα πρέπει να το επιβεβαιώσετε με τον καθηγητή του κάθε μαθήματος. Εάν πρόκειται για την υλοποίηση πτυχιακής εργασίας, θα σας προτείναμε να αποφύγετε ηλεκτρονικούς ανιχνευτές λογοκλοπής εκτός του Turnitin, καθώς είναι το μοναδικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα για να αποθηκεύει και συγκρίνει κείμενα από προηγούμενες εργασίες φοιτητών. Οποιοδήποτε άλλο λογισμικό κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καταφέρει να σας παρουσιάσει τα επίσημα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν και στον καθηγητή σας.

Ωστόσο σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες για τη γνησιότητα μιας εργασίας, οι writers της iziPen μπορούν να εγγυηθούν για τον έλεγχο και τις κατάλληλες διορθώσεις αυτής. Η iziPen είναι ή μόνη εταιρία που σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο λογοκλοπής μέσω του επίσημου λογισμικού ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin (με την No repository έκδοση) από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας στο Troggi, αλλά και την Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων iziPen κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη συνεργασία σας με έναν writer.

Επιπρόσθετα, έχουμε εξασφαλίσει 15% έξτρα έκπτωση για κάθε έλεγχο λογοκλοπής στην πλατφόρμα των συνεργατών μας, αποκλειστικά για όλους τους πελάτες της iziPen. Το συγκεκριμένο κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την παραγγελία μίας αναφοράς λογοκλοπής στην επίσημη ιστοσελίδα του Troggi.
Κουπόνι έκπτωσης: izistudent15

2 σκέψεις στο “Τι είναι η λογοκλοπή και πως ελέγχεται;”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *